Gia Bình

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 quầy thuốc hồng mai,ĐÔNG BÌNH, TT Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh nguyễn thị mai 0984450888