Ea Súp

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy thuốc Doanh Nghiệp Số 02   Thị Trấn Ea Súp, Ea Súp, Ea Súp, Đắk Lắk   05003688292 
2  Quầy Thuốc Tây Phượng Nam   20   Âu Cơ, Ea Súp, Ea Súp, Đắk Lắk   01679515036 
3  Quầy thuốc Thanh Trà   57 Âu Cơ, Thị trấn Ea Súp, Ea Súp, Đắk Lắk   0981412112 
4  Quầy Thuốc Tây Số 18 Minh Khai   Thôn 5, Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk   01667287678