Ea Kar

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Ngọc Mẫn   KM 51, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0905144588 
2  Quầy Thuốc Trường Sơn   KM 68, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0905938964 
3  Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 10 (Bác sỹ Tuấn )   126  Nguyễn Tất Thành, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0916625215 
4  Quầy Thuốc Tây Phước Thiện   KM 62  Khối  12, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0917086896 
5  Đại Lý Thuốc Tây 24 Quang Trung ( Chị Trà )   24  Quang Trung, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0988224206 
6  Quầy Thuốc Thuận Hạnh   68  Trần Phú, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0987431492 
7  Quầy thuốc Tấn Hưng   Ngã 3  NT 716, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0944149630 
8  Quầy Thuốc số 18   Chợ Nông Trường 714, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   01698980933 
9  Quầy Thuốc Số 45 (Giản Hằng)   Thôn 6 B Ea Knốp, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   01657157747 
10  Quầy Thuốc Số 9   KM56 270 Buôn Tơng sinh, Ea Kar, Đắk Lắk   0978018908 
11  Quầy Thuốc Tây Số 11   Chợ Ea Dar, Ea Kar, Đắk Lắk   0937282360 
12  Quầy Thuốc Song Phúc  111 Ngô Gia Tự, Ea Kar, Đắk Lắk   0986794045