Ea H Leo

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Doanh Nghiệp Số 3 (Hoàng Lực)   Tt  Quốc Lộ 14, Ea Đăng, Ea H Leo, Đắk Lắk   905877180 
2  Quầy Thuốc  Xuân Thanh   , Cư Mốt, Ea H Leo, Đắk Lắk   0948979150 
3  Quầy Thuốc  Thủy Quân   Km 82  Quốc Lộ 14, Ea Đăng, Ea H Leo, Đắk Lắk   0989803792 
4  Quầy Thuốc  Phương Thảo   49  Điện Biên Phủ, Ea Đăng, Ea H Leo, Đắk Lắk   0989449311 
5  Quầy Thuốc  Hoa Nguyên   , Eakhal, Ea H Leo, Đắk Lắk   01694996780 
6  Quầy Thuốc  Thu Nguyệt   Chợ Km72, , Ea H Leo, Đắk Lắk   0913858651 
7  Quầy Thuốc Tây Hải Tấn   Km 72, , Ea H Leo, Đắk Lắk   0978629228 
8  Quầy Thuốc Số 12   Xã Eavy, , Ea H Leo, Đắk Lắk   01675007202