Duy Xuyên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 HT 156,209 Điện Biên Phủ, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam Ngô Thị Sáu 0985681606
2 HT 149,623 Hùng Vương, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam Nguyễn Thị Bê 05103877233
3 QT Ngọc Phước,Quốc Lộ 1A Ngã 3 Nam Phước, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam Đoàn Thị Ngọc Phước 05103877104
4 HT 319,Chợ Trà Kiệu, Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam Trần Thị Tám 01699626576
5 HT 146,Chợ Trà Kiệu, Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam Quách Vũ Nhân 01284654695
6 QT 421,Trà Kiệu, Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam Chị Lan 0905057233
7 HT Trung Tâm,569 Hùng Vương, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam Nguyễn Thị Nguyệt 05103877761
8 QT 369,943 Hùng Vương, Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam Phan Thị Ngân 0906543737
9 QT số 1 Ngọc Sương,Khu tái định cư mới, Thôn Tây Sơn Đông, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam Ngọc Sương 0973022313