Duy Tiên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Châu Lan,Chợ Nguyễn, Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam Trần Thị Huệ 0974804055
2 QT Thanh Thành Tâm,Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam Dương Thành Tâm 01678918226
3 QT Tân Dược,Phạm Ngọc Nhị, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam Lê Thị Nhi 0974195652
4 QT Thùy Cương,83 Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam Nguyễn Thị Ngọc Thùy 0973085640
5 QT Lan Hương,Chợ Lương, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam Trương Thị Hương 0988395955
6 QT Như Quỳnh,Chợ Hòa mạc, TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam Vũ Thị Nhài 0917151567
7 QT Gia Bảo-,Chợ Hòa mạc, TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam Ngô Văn Phôi 0976101666
8 NT Chung Nghĩa,Đông hòa, TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam Vũ Đình Chung 01695222662
9 QT số 8,Chợ Đọi , Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam Trần Thị Thu Hiền 01666109517
10 NT Thu Nga,Lỗ Hà, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam Nguyễn Thị Nga 0983730921
11 QT Đức Đạt,Cầu Nhật Tựu Mới, Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam Vũ Thị Thoan 0987655156
12 QT Nhân Hùng,317 Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam Nguyễn Thị Minh Trang 0962622421
13 QT Thanh Vân,Hòa Chung, Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam Nguyễn Thị Vân 01689168085
14 QT Bảo An,Chợ Điệp Sơn, Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam Nguyễn Thị Thủy Tiên 01672078808