Dương Minh Châu

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Châu Trinh   Tỉnh Lộ 19, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây Ninh   (0663)73933 
2  Y Học Cổ Truyền 2   Lộc Thuận, Lộc Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh   (0663)774481 
3  Nhà Thuốc Thanh Tuyền   Tỉnh Lộ 19, Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh   (0663)771102 
4  Quầy Thuốc Thu Lan   lộc trung, Lộc Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh   0919637343 
5  Nhà Thuốc Vy Trang   Chợ Cầu Khởi, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây Ninh   (0663)775500 
6  Quầy Thuốc Thảo Điền   tổ 4, chà là, Dương Minh Châu, Tây Ninh   977324224 
7  Quầy Thuốc Trúc Phương   ấp Láng, chà là, Dương Minh Châu, Tây Ninh   02763773743 
8  QUầy Thuốc Ngọc Mẫn   Chợ Cầu Khởi, , Dương Minh Châu, Tây Ninh   0913658859 
9  Quầy Thuốc Kim Thảo   Kiot Chợ Cầu Khởi, , Dương Minh Châu, Tây Ninh   0913444552