Dương Kinh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 HT Bác Hải,Ngã 3 Gia Lộc, TT Cát Hải, Cát Hải, Hải Phòng Phạm Thị Hà 01674122312
1 Nhà thuốc Hải Quyên,472 – Đông Lãm, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng Lê Thị Quyên 0901581587
2 Hiệu thuốc Kiến Dương quầy số 362,35 – đường Đa Phúc, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng Lê Thị Thơi 0943317045
3 Hiệu thuốc Kiến Dương quầy số 356,831 Mạc Đăng Doanh, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng Bùi Kim Lụa 02253502114
4 Hiệu thuốc Kiến Dương quầy số 358,925 – Mạc Đăng Doanh, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng Vũ Hồng Thái 02253981877
5 Hiệu thuốc Kiến Dương quầy số 359,45 – Chợ Hương, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng Nguyễn Thị Hường 02253981393
6 Hiệu thuốc  Kiến Dương,02 Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng Nguyễn Sỹ Khánh 0984363368
7 NT Xuân Khoa,672 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng Vũ Thị Hạnh 01253205248
8 NT Tốt – Sức khỏe Tốt,48 tổ 5 phố Chợ Hương, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng Nguyễn Thị Thúy 0972582309