Đức Trọng

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà thuốc Liên Khương   98A   Quốc lộ 20, Liên Khương, Đức Trọng, Lâm Đồng   0633 843711 
2  Nhà thuốc Phước Chấn   149  Thống Nhất, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng   0633 843115 
3  Nhà thuốc Tín Nghĩa   267   Khu B – Chợ Liên Nghĩa, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng   0633 842212 
4  Nhà thuốc Trọng Nghĩa   59  Trần Hưng Đạo, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng   0633 844277 
5  Đại lý Nghĩa Lâm   47 Chu Văn An, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng   0965588339 
6  Đại lý thuốc tây Bắc Hội   67  Bắc Hội, Xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng   0633 840298 
7  Quầy thuốc số 20 Đức Trọng (QT Quốc Huy)   14B  Fi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng   0633 646478 
8  Quầy thuốc Bồng Lai   5  Tổ 9 – Quốc lộ 20, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng   0636 520577 
9  Hiệu Thuốc số 54   Quốc Lộ 72, Tổ 2 An Bình, Đức Trọng, Lâm Đồng   03973149909 
10  Quầy Thuốc Số 51   109 Quốc Lộ 20, Tuy Nôm, Đức Trọng, Lâm Đồng   0964389681 
11  Nhà Thuốc Hảo Hiền   119 Thôn Đà Lâm, Xã Đà Loan, , Đức Trọng, Lâm Đồng   01274055999 
12  Quầy Thuốc 89   Ngã 3 Đại Ninh, , Đức Trọng, Lâm Đồng   0974001612 
13  Quầy Thuốc 53 Anh Thủy   Ngã Ba Đại Ninh, , Đức Trọng, Lâm Đồng   02633 846172