Đức Thọ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Đức Thọ-QT Lê Thị Kim Chung,Tổ 5, TT Đức Thọ, Đức Thọ, Hà Tĩnh Lê Thị Kim Chung 0936150817
2 NT Đường Thưởng,Tổ 8, TT Đức Thọ, Đức Thọ, Hà Tĩnh Hà Công Đường 0914533788