Đức Phổ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 ĐL Ngọc Tuấn,Thôn An Thạch, Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi Nguyễn Thị Tuấn 0932595879
2 ĐL Nguyên Hoa,Ngã Tư Thạch Trụ Đông, Thạch Trụ, Đức Phổ, Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hồng Hoa 0553855893
3 ĐL Hải Yến,Tổ Dân Phố 2, TT Đức Phổ, Đức Phổ, Quảng Ngãi Huỳnh Thị Hải Yến 0553858310