Đức Cơ

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Sơn Lê   Chợ Iadom Thôn Mooc Đen, , Đức Cơ, Gia Lai   0977901650 
2  Đại Lý Thuốc Tây Hoàng Long   Thôn Đồng Tâm 1 Xã Iadin, , Đức Cơ, Gia Lai   0593646011 0986727658 
3  Quầy Thuốc Tình   214 Phan Đình Phùng, , Đức Cơ, Gia Lai   0905204289 
4  Nhà Thuốc Uyên   Chợ Đưc Cơ, , Đức Cơ, Gia Lai   092564725801227070787 
5  Nhà Thuốc Thảo My   Ngã 3 Làng Khớp, , Đức Cơ, Gia Lai   01669670112 
6  Quầy Thuốc Ngọc Mai   Chợ Đức Cơ, , Đức Cơ, Gia Lai   0964600579