Đồng Xuân

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Hoàng Long   La Hai, La Hai, Đồng Xuân, Phú Yên   0573872157 
         2  Quầy Thuốc Lê Thanh   Phước Lộc, Xuân Quang 3, Đồng Xuân, Phú Yên   0983200097 
3  Quầy Thuốc Hiền Tâm   Chợ La Hai  La Hai, Đồng Xuân, Đồng Xuân, Phú Yên   01255602388 
         4  Quầy Thuốc Kim Yến   Chợ Phước Lộc, Xuân Quang 3, Đồng Xuân, Phú Yên   0972054372 
5  Quầy Thuốc Kiều My   Thôn Phú Hội, Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Yên   0981545655 
         6  Quầy Thuốc Linh Chi   Chợ Xuân Phước, Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Yên   0979873642 
7  Quầy Thuốc Kim Cúc   86 Trần Phú Thị Trấn La Hai, , Đồng Xuân, Phú Yên   01692720179 
         8  Quầy Thuốc Thu Sang   Long Mỹ, Xuân Long, Đồng Xuân, Phú Yên   0972052598 
9  Quầy Thuốc Lê Lựu   Thôn Lãnh Văn, , Đồng Xuân, Phú Yên   01688931772 
       10  Nhà Thuốc Thu Phương   Xuân Lãnh, , Đồng Xuân, Phú Yên   0576512678 
11  Quầy Thuốc Thanh Thúy   Lãnh Trường, Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên   01653377192 
       12  Quầy Thuốc Ánh Hòa   Tân Vinh, Xuân Sơn Nam, Đồng Xuân, Phú Yên                       –