Đông Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 30 – Hồ Thị Mai,Khối 6, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa Hồ Thị Mai 0975596922