Đồng Phú

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà thuốc số 21   331  Đồng Tiến, 0, Đồng Phú, Bình Phước   0949639424 0949639456 
2  Nhà thuốc Quyền Trang   Tân Phước, 0, Đồng Phú, Bình Phước   0973884588 0984732001 
3  Quầy thuốc số 2   Chợ   Tân Tiến, 0, Đồng Phú, Bình Phước   0961320973 
4  Quầy Thuốc Thúy Hồng   Tân Phước, 0, Đồng Phú, Bình Phước   0971751764 
5  Quầy thuốc Quý  Hòa   Tân Tiến, 0, Đồng Phú, Bình Phước   0974715054 
6  Quầy Thuốc Phước AN   81, Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước   917330809 
7  Quầy Thuốc My Nhung   Ap 2, Dong Tam, Đồng Phú, Bình Phước   975737996 
8  Quầy Thuốc Tiến Anh   Khu Phố Bào Ké, Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước   01675569545 
9  Quầy Thuốc Hoàng Hà   Chợ Tân Lập, , Đồng Phú, Bình Phước   0983884103 
10  Quầy Thuốc Nguyễn Hằng   Ấp 9 Xã Tân Lập, , Đồng Phú, Bình Phước   0987079786 
11  Quầy Thuốc Phượng Hoàng   Ấp 6, Chợ Tân Lập, , Đồng Phú, Bình Phước   0961458769 
12  Quầy Thuốc Tây Thanh Nga   Đội 2, Đồng Tâm, , Đồng Phú, Bình Phước   01679951836 
13  Quầy Thuốc Khôi Nguyên   Tổ 5, Đường D 2, Khu Phố Tân An, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước   0988102234 
14  Quầy Thuốc Cát Tường   Ấp Cầu 2, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước   0963177886 
15  Quầy Thuốc Thùy Loan   Ấp Thuận Phú 2, Xã Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước   01632473786 
16  Quầy Thuốc Hà Thương   Ấp 4, Đồng Tâm, , Đồng Phú, Bình Phước   0981367003