Đông Hưng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Phơn Huế,Phố Tiên Hưng, Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình Phạm Thị Huế 0363898256
2 QT Phạm Thị Thu,Cao Mỗ Nam, Chương Dương, Đông Hưng, Thái Bình Phạm Thị Thu 0982555900
3 CN Cty CP Dược VTYT Thái Bình-Trung tâm dược phẩm Đông Hưng,Tổ 6, TT Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình Lê Văn Lương 0363797088
4 QT Phạm Thị Luận,Thôn Trung, Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình Phạm Thị Luận 0904689652
5 QT Đỗ Thị Hiền,Tổ 6, TT Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình Đỗ Thị Hiền 0902142198
6 QT Quyết Vân,Đông Đồng Hải, Đông Vinh, Đông Hưng, Thái Bình Lại Thị Vân 0977598115
7 QT Ngô Thị Mai,Trưng Trắc A, Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình Ngô Thị Mai 0979010306