Đông Hoà

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Đại Lý Lập Trâm (Đại Lý Tạo Lập cũ)   Phú Hiệp 3, Hòa Hiệp, Đông Hoà, Phú Yên   02573545160 
2  Hiệu Thuốc Bắc Tuyền Sanh   Hoa Hiep, Hòa Hiệp Trung, Đông Hoà, Phú Yên   0932551668 
3  Quầy Thuốc Kim Sen   Thôn Bàn Nham, Hòa Xuân Tây, Đông Hoà, Phú Yên   01647205973 
4  Nhà Thuốc Hằng Quốc   Bàn Thạch, Hòa Xuân Nam, Đông Hoà, Phú Yên   0573519194 
5  Đại Lý Nhật Thiện   KP.Phú Hòa, TT.Hòa Hiệp Trung, Đông Hoà, Phú Yên   0988787539 
6  Quầy Thuốc Nhật Thảo   Khu phố 4 Thị Trấn Hòa Vinh, , Đông Hoà, Phú Yên   01689150942 
7  Quầy Thuốc Phú Hiệp   Khu phố Phú Hiệp 3, TT Hòa Hiệp Trung, Đông Hoà, Phú Yên   01627183848 
8  Đại Lý Thuốc Tây Mỹ Lệ   Thôn Đa Ngư Xã Hòa Hiệp, , Đông Hoà, Phú Yên   01649765289 
9  Quầy Thuốc Tâm An   Phú Thọ 3, Hòa Hiệp Trung, Đông Hoà, Phú Yên   0979063469 
10  Quầy Thuốc Kim Phụng   Thôn Bàn Nham Nam, Hòa Xuân Tây, Đông Hoà, Phú Yên   0933554376 
11  Quầy Thuốc Yến Lượng   Khu Phố Phú Hòa Thị Trấn Hòa Hiệp Trung, , Đông Hoà, Phú Yên   01252421584 
12  Đại Lý Thuốc Tây Bảo Tiến   Thạch Chẩm, Hòa Xuân Tây, Đông Hoà, Phú Yên   01268505677