Đông Hải

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy Thuốc Cao Thắng   349 ấp 2, Tt Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu   02913845193 
2  Thanh Tiến   ấp Bửu 2, Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu   987015375 
          3  Quầy Thuốc Đạt Sang   Kiot7 Cây Giang, Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu   07813657550 
4  Nhà thuốc Tấn Đạt(Nhà thuốc Tuấn Đạt cũ)   Q:L1A, TT Điền Hải, Kinh Tư, Đông Hải, Bạc Liêu   0919727459 
          5  Quầy Thuốc Hải Âu   0 Chợ Gành Hào, Đông Hải, Đông Hải, Đông Hải, Bạc Liêu   0916247107 
6  Quầy Thuốc Minh Minh   Ấp Gò Cát, Điền Hải, , Đông Hải, Bạc Liêu   0942001797 
          7  Quầy Thuốc Ngọc Thảo   Ấp 2 Thị Trấn Gành Hào, , Đông Hải, Bạc Liêu   02913845045 
8  Quầy thuốc Đạt Sang 2   Ấp 4, TT Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu   0949587570