Đông Anh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Minh Trang,Số 20 Tổ 25, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Thị Hằng 0438820533
2 QT Bình Nguyên,Đội 7 Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Tuyến 0988093316
3 QT Công Ty Dược Phẩm Vitaglobal,Đội 6 Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Thị Bình 01679353968
4 QT Việt Tiến,Số 41 Tổ 22, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội Trương Thị Hậu 01235155972
5 QT Liên,Tổ 14, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Thị Liên 0438823357
6 Ctdptbyt Harphaco Cn7,Chợ Tó, Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Thị Hương 0439652817
7 QT Bình Nguyên 2,Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Văn Tùng 0984110446
8 QT Trung Hiếu,Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Thị Tuyền 0979069802
9 QT Phương Oanh,Số 43 Tổ 25, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Thị Phương Oanh 0984268133
10 QT 24/7,Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Thị Nga 01679336666
11 QT Thanh Loan,Lễ Pháp, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Thị Thạch 0945692328
12 QT Thu Hường,Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội Chu Thị Hường 0988700984
13 QT Hường Quân,Xóm Đông, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội Phùng Thị Hường 0966212998
14 QT Bác Lanh,72 tổ 4, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội Đặng Thị Lan 0438837043
15 QT Đức Diện,Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Thị Thúy Duyên 0989755118
16 QT Hoàng Long,Chợ Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Thị Lý 0989289067
17 QT Nhật Linh,Số 180 Đường Đào Cam Mộc tổ 37, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội Đỗ Thị Thanh Tú 0989906863
18 QT Thanh Long,Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội Phạm Thị Long 01646885276
19 QT Phú Hưng – DS Nguyễn Thùy Ly,Số 9, Tổ 59, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội Anh Hưng 0912622443
20 QT Lê Châu,Hậu Dưỡng, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội Chị Thúy 0975736186
21 QT Nguyên Hương,55, Tổ 55, Đông Anh, Hà Nội Chị Nhài 0975215080
22 QT Khải Hinh,Lỗ Khê, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội Chị Hinh 0972760587
23 QT Trung Khánh,Xóm 4, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội Vũ Thị Nhung 0905091657
24 QT Thu Hà,Khu Phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội Nguyễn Thị Nga 0988773051
25 QT Trần Dương,Hà Lâm 2, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội Trần Dương 0976907559