Đơn Dương

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Đại lý Xuân Thu   Lạc Lâm, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng   0906 387952 
2  Quầy thuốc 162   Quang Lập, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng   01279340135 
3  Quầy thuốc 15   Quang Lập, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng   0973787003