Đoan Hùng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 CND Đoan Hùng – Chị Thùy,Đối Diện Cổng Chợ Đoanh Hùng, TT Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ Nguyễn Thị Phương Thuỳ 0978958639
2 Quầy thuốc số 01,Thôn Đầu Lô, TT Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ Nguyễn Thị Tích 0983200608