Đồ Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 273,278 Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng Đỗ Thị Thảo 0988449835
2 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 142,2 Sơn Hải, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng Ngô Thị thủy 01678485104
3 Hiệu thuốc Hải phòng quầy số 155,276 Chợ Đình Đoài, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng Nguyễn Thị Thanh Nghị 0916146139