Định Hóa

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Phúc Vinh,Quán Vuông 4, Trung Hội, Định Hóa, Thái Nguyên Trần Thị Thảo 0978558944
2 Qt Vũ Đành,Phố Trung Kiên, Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên Ma Thị Đành 0974961362
3 Qt Thu Uyên,Bãi A1, Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên Nông Thị Hành 0985106948
4 Qt Minh Tuệ,Phố Thống Nhất, Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên Ma Phúc Thiết 01683475583
5 Qt Vương Thảo,Nản Dưới, Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên Hoàng Thị Thảo 0976577546
6 Qt Chiên Vĩnh,Đoàn Kết 2, Trung Hội, Định Hóa, Thái Nguyên Nông Thị Chiên 01672056346
7 Ht Số 6  Chị Lan,Tân Thành, Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên Phạm Thị Lan 0962288648
8 HT số 03 Minh Thảo,Phố Đoàn Kết, Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên Nguyễn Thị Phương Thảo 0949363975
9 QT Minh Phương,Xóm Chiến Sỹ, Bình Thành, Định Hóa, Thái Nguyên Chị Phương 01659908808
10 QT Hồng Nhung,Xóm Trung Tâm, Minh Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên Phạm Minh Phương 0984657737