Diên Khánh

                    1  Nhà Thuốc Việt Khánh   4  Lạc Long Quân, TT.Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa   0583850913 
                    2  Quầy  Thuốc Thanh Hồng   Quốc Lộ 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa   0586522296 
                    3  Quầy Thuốc Vạn Phúc 1   91 Trần Qúy Cát, TT.Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa   01689961921 
                    4  Quầy Phú Lộc   32  Lý Tự Trọng, TT.Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa   0583851543 
                    5  Quầy Thuốc Tiến Lộc   Thôn Trung, Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hòa   01655919734 
                    6  Quầy Thuốc An Bình   Thôn Trung Nam, Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa   0906502679 
                    7  Quầy Thuốc Minh Phúc 28   Thôn Đông, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hòa   01682210302 
                    8  Quầy Thuốc Gia Linh   Phú Lộc Tây 2, TT.Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa   0987342262