Điện Biên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 9 Cty Hoàng Lan,Đội 5B, Thanh Luông, Điện Biên, Điện Biên Bùi Thị Thu Hiền 01282411134
2 Quầy Số 11 cty DVTYT,Thôn 3, Pom Lót, Điện Biên, Điện Biên Nguyễn Thị Mão 01683248380
3 Quầy Số 10 Cty Hải Nam,Đội 17, Pom Lót, Điện Biên, Điện Biên Trần Thị Phương 0946272128
4 Quầy thuốc số 6,Chợ trung tâm thị trấn Tuần Giáo, , Điện Biên, Điện Biên Nguyễn Thị Thu 01273713564