Điện Bàn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT 382,Ngã 3 Lầu Sụp, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam Lê Công Trình 0906469965
2 QT 278,Cổ An 2, Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam Nguyễn Thị Trân 01202525077
3 QT Mười Em,Chợ Phong Thử, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam Phạm Thị Mười Em 0905094312
4 QT Duy Trí,Chợ Phong Thử, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam Nguyễn Như Năm 0914036252
5 HT Xuân,Chợ Bình Long, Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam Võ Thị Xuân 0905901124
6 QT Lê Thị Hội,Khối Phố Quảng Lăng 1, Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam Lê Thị Hội 0935321414
7 QT Chị Phúc,Ql1A Cầu Mống, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam Nguyễn Thị Phúc 01267302397
8 QT Chị Phượng,Ngã 3 Chợ Tổng, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam Đỗ Thị Minh Phượng 01282616561
9 QT Trung Tâm,169 Trần Nhân Tông, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam Lê Thị Phương 02353767888
10 QT Thùy Trâm,Chợ Thanh Quýt, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam Nguyễn Thị Thùy Trâm 0906518508
11 QT 393,Khu phố Viêm Trung, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam Đặng Thị Ngãi 0935128886
12 QT 394,Thôn 5 Châu Bí, Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam Đinh Thị Tam 01229561001