Di Linh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy thuốc số 17 (Chi Tư)   22  Thôn 2, Gia Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng   0974240269 
2  Nhà thuốc  Bảo Phương   555  Hùng Vương, Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng   0915696479 
3  Quầy Thuốc Số 6   62 Hùng Vương, Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng   01699292001 
4  Nhà thuốc Duy Tân   Chợ  Kios chợ Di Linh, Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng   01226122123 
5  Đại lý Minh Đức   14  Thôn 2, Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng   0982873998 0913094998 
6  Quầy thuốc số 43 (Chi Phượng)   Kios 6  Chợ Hòa Ninh, Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng   01674640963 
7  Quầy thuốc số 34 (Thu Hà)   30  Thôn 3, Liên Đầm, Di Linh, Lâm Đồng   0943870618 
8  Nhà thuốc Thiên Hồng Phúc   5  Lý THường Kiệt, Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng   0913698401 
9  Nhà thuốc Xuân Phương   130  Nguyễn Thái Học, Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng   0909836511 
10  Quầy thuốc số 29   Thôn 6, Tân Lâm, Di Linh, Lâm Đồng   0986002019