Dầu Tiếng

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy Thuốc Tây Số 9   Tiên Phong, Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương   0982 565 320 
          2  Đại Lý Thuốc Tây 147 (Như Tâm)   Ấp Chợ, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương   0948855558 
          3  Quầy Thuốc Tây 130 (Minh Châu)   Ấp Chợ, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương   06503 531 358 
          4  Quầy Thuốc Tư Nhân Linh Huệ(Nhà Thuốc Tây 26 cũ)   73 tồ 2 ấp Long Thọ, Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương   0932474506 
          5  Đại Lý Thuốc Tây Văn Tùng   Tân Thanh, Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương   06503 545 690 
          6  Quầy Thuốc Tây Y Đức   3/3  Hùng Vương, TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương   0985357700 
          7  Nhà Thuốc Dưỡng Sanh Đường   Chơ Dầu Tiếng, TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương   06503 561 639 
          8  Quầy Thuốc Tây Hồng Loan   Ấp Định Thọ, Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương   0974940401 
          9  Quầy Thuốc Bs Chín   Hòa Cường, Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương   0947000033 
         10  Quầy Thuốc Ngọc Thúy   Long Chiểu, Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương   0977339920 
         11  Quầy Thuốc Tư Nhân Nguyệt Ánh   180 Ấp Đồng Sơn, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương   01238828238 
         12  Quầy Thuốc Tây Y Đức   180 ấp lò gạch, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương   0979414577