Đan Phượng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Tư Nhân,Thôn Hữu Cước, Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội Nguyễn Thị Hạnh 0982845816
2 QT Trang Lĩnh,Chợ Thương Binh, Đại Phùng, Đan Phượng, Hà Nội Chị Trang 0978885708
3 NT Tạ Thị Minh Lan,Chợ Phùng, TT Phùng, Đan Phượng, Hà Nội Tạ Thị Minh Lan 0979331002
4 Quầy Thuốc Hiền Linh,Đội 1, Đoài Khê, Đan Phượng, Hà Nội Chị Hiền 0979615154
5 QT Hà Tùng,Thôn Bãi Thụy, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội Đỗ Thị Thu Hà 0963468363
6 QT Thanh Vĩ,Số 47 liền kề 4, KĐT, Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội Đỗ Thị Thanh 0973457536