Đầm Hà

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Công ty TNHH DP Bạch Đằng- Quầy thuốc DN số 17,ki ốt Chợ Trung Tâm Đầm Hà, TT Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh Nguyễn Kim Thanh 0982387076
2 Nhà Thuốc Lan Tuệ,số nhà 62, Trần Phú, Đầm Hà, Quảng Ninh Lê Văn Tuệ 0989535550