Đầm Dơi

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Thuốc Bắc Mỹ châu   559  Khu Vực I Khóm 4, Thị Trấn,Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau   0907737469 
2  Quầy Thuốc Hoàn Thiện   0  Chợ Chà Là, Xã Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau   0947575633 
3  Quầy Thuốc Nguyễn Tín   53  Chợ Bà Hính, Chợ Bà Hính, Đầm Dơi, Cà Mau   0918331642 
4  Quầy Thuốc Nhân Ái   Ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau   0943622770