Đăk Tô

1  Quầy Thuốc Số  16   Chợ Đăk Tô  Tttm (Chợ) Đăktô, Huyện Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum   0906116157 
2  Quầy Thuốc Số  25   11  Chiến Thắng, Huyện Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum   0933408069 
3  Đại Lý 65   46  Hùng Vương, Huyện Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum   01638631979 
4  Đại Lý Thuốc Tây 137   Thôn 8, Xã Diên Bình, Đăk Tô, Kon Tum   01664522235 
5  Nhà Thuốc Số 137   Duyên Bình, Huyện Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum   01664522235 
6  Đại Lý 63 –  Ds Nguyễn Thị Bình   468, Huyện Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum   0984784618 
7  Quầy Thuốc Trúc Ly   Thôn 4, Duyên Bình, , Đăk Tô, Kon Tum   0978574374 
8  Quầy Thuốc Mỹ Thẩm   Thôn 3 Tân Cảnh, , Đăk Tô, Kon Tum   01689759202 
9  Quày Thuốc 18   81 Lê Duẩn, , Đăk Tô, Kon Tum   0943331144