Đắk Song

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy thuốc Phượng Lan   Thôn 10  Nam Bình, Đắk Song, Đắk Song, Đắk Nông   0905876706 
2  Quầy Thuốc Tây  Nhân Nghĩa   Ngã 3, Đắk Song, Đắk Song, Đắk Nông   0934116380 
3  Đại Lý Thuốc Tây Ngọc   Thôn 10, Đắk Song, Đắk Song, Đắk Nông   1663754066 
4  Quầy Thuốc Tây Nguyễn Thị Vân   Thôn 7 Xã Trường Xuân, , Đắk Song, Đắk Nông   0915979210 
5  Quầy Thuốc Bích Ngọc   Thôn 4 Xã Trường Xuân, , Đắk Song, Đắk Nông   01656246929