Đắk RLấp

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Phát Tâm   Thôn 5, , Đắk RLấp, Đắk Nông   0905644090 
2  Quầy Thuốc Tây Dương Dung   Thôn 1 Xã Đăk Wer, , Đắk RLấp, Đắk Nông   0962660435