Đăk Pơ

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Hoài Ân   Hà Tam, , Đăk Pơ, Gia Lai   0974530095 
2  Nhà Thuốc Lâm Tuyền   An Qúy, Phú An, Đăk Pơ, Gia Lai   0967011448