Đắk Mil

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Phòng Chuẩn Trị Yhct Nguyễn Thị Kim   145 Nguyễn Tất Thành, , Đắk Mil, Đắk Nông   0932408069 
2  Quầy Thuốc Tây An Tuyến   Chợ 312 Đla Đắk Mil, , Đắk Mil, Đắk Nông   0978839602 
3  Quầy Thuốc Hồng Ngọc   01 Đinh Tiên Hoàng, TT Đắk Mil, Đắk Mil, Đắk Nông   0935494845 
4  Quầy Thuốc Hồng Tuyến   Ngã 3 Thọ Hoàng, Đăksăk, , Đắk Mil, Đắk Nông   0948728268 
5  Quầy Thuốc Số 6   Ngã 3 Thọ Hoàng, Đăksăk, , Đắk Mil, Đắk Nông   0905776946 
6  Quầy Thuốc Tường Thịnh   Ngã 3 Thọ Hoàng ,Xã Đaksak,, , Đắk Mil, Đắk Nông   0986778792 
7  Quầy Thuốc Duy Anh   Thôn Đức Lợi, Đức Mạnh, , Đắk Mil, Đắk Nông   0942362468 
8  Quầy Thuốc Thanh Mai   Thôn Đức Nghĩa, Xã Đức Mạnh, Đắk Mil, Đắk Nông   01674.448.164