Đăk Hà

1  Đại Lý Thuốc Tây Hải Yến   Thôn 3  Đak Ma, Đak Ma, Đăk Hà, Kon Tum   0932515115 
2  Đại Lý Số 144   Thôn 5  Xã Hà Mòn, Xã Hà Mòn, Đăk Hà, Kon Tum   0983078532 
3  Đại Lý Anh Kiêm   18  Lê Hồng Phong, Thị Trấn Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum   0949710023 
4  Quầy 30   Thôn 1, Xã Hà Mòn, Đăk Hà, Kon Tum   0935028702 
5  Nhà Thuốc Hà Thủy   291  Hùng Vương, Huyện Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum   01649682587 
6  Nhà Thuốc Số 193   Đăk Hring, Thị Trấn Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum   0972339426 
7  Đại Lý Thuốc Tây Gia Nguyên   135 Hùng Vương, , Đăk Hà, Kon Tum   0981446680 
8  Quầy Thuốc Tây Quyên   Xã Đắk Ma, , Đăk Hà, Kon Tum   01692665498 
9  Quầy Thuốc Bảo An   Thôn Kon Gung, Xã Đắk Ma, , Đăk Hà, Kon Tum   0979776857 
10  Quầy Thuốc Tây Hạ   Trung Tâm Thương Mại Đắk Hà, , Đăk Hà, Kon Tum   0935908285 
11  Quầy Thuốc Thu Thúy   Xã Đắk Hring, , Đăk Hà, Kon Tum   0935742746 
12  Quầy Thuốc Diệu Hiền   66 Hùng Vương, , Đăk Hà, Kon Tum   0908524153