Đăk Đoa

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Gia Nguyên   Hà Lòng, , Đăk Đoa, Gia Lai   01655862269 
2  Quầy Thuốc Thanh Hiếu   Kdang, , Đăk Đoa, Gia Lai   0985406156 
3  Quầy Thuốc Công Tiến   Thôn 4 Xa Nam Yang, , Đăk Đoa, Gia Lai   0989541152