Đại Từ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Qt Nguyên Bình,Phố Chợ 3, TT Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên Dương Thị Nguyên 02803824066
2 Qt Tú Quyên,Phố Chợ 01, TT Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên Hoàng Thị Quyên 0974897879
3 NT Hồng Chiên,Xóm Trung Tâm, Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên Đào Hồng Chiên 0975134212
4 Qt Thùy Lâm,Xóm 6 Cây Đa Đôi, Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên Lương Mạnh Hùng 01672596268
5 Ht Cô Thược,Xóm 3, Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên Trương Thị Thược 0986660049
6 Qt Bình Trang,Xóm Chợ, Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên Nguyễn Thị Huyền Trang 0968526990
7 Qt Huy Lê,Xóm 11, Hà Thượng, Đại Từ, Thái Nguyên Nguyễn Thị Mai Lê 01626848788
8 Qt Hằng Sáu,Xóm 13, Hà Thượng, Đại Từ, Thái Nguyên Nguyễn Thị Sáu 01677783270
9 Qt Minh Trang,Xóm 7, Hà Thượng, Đại Từ, Thái Nguyên Lại Ngọc Trang 0987118177
10 QT Lộc Thu,Khâu Giang, Bản Ngoại, Đại Từ, Thái Nguyên Nguyễn Thị Lệ Thu 01682112133
11 QT số 5 Nguyễn Thị Nghĩa,Đồng Tiến, La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên Nguyễn Thị Nghĩa 0978442463
12 QT Thu Trang,Xóm Chợ, Kỳ Phú, Đại Từ, Thái Nguyên Trần Thị Huyền Trang 0973045264
13 QT Minh Lý,Tân Lập, Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên Trần Thị Lý 0964017286