Đại Lộc

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT 431,Khu 2, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam Trần Thị Trinh 0916836445
2 QT Châu Thu,Khu 7, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam Châu Thị Thu 0985550111
3 HT 193,Khu 7, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam Cao Thị Tâm 01695445668
4 QT 188,Khu 7, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam Trần Thị Kim Tuyến 0905300757
5 QT 315,Khu 1, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam Lê Thị Lựu 0981165266
6 QT Ngọc Trâm,Hòa Mỹ, Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam Phạm Huỳnh Ngọc Trâm 0977478261
7 QT 196,Chợ Phú Thuận, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam Nguyễn Thị Chín 01629106134