Đạ Tẻh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Số 09   Thôn 3, Xã Quốc Oai, , Đạ Tẻh, Lâm Đồng   0888434686