Cư M gar

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc  Thảo Nguyên   Buôn Sang, 0, Cư M gar, Đắk Lắk   0942022479 
2  Quầy Thuốc  Bảo Quyên   0, Nt 1-5, Cư M gar, Đắk Lắk   0935635454 
3  Đại Lý Thuốc Tây Chị Sen   0, Nt 1-5, Cư M gar, Đắk Lắk   01634134567 
4  Quầy Thuốc  Hoàng Tú   Chợ Epoc, Epoc, Cư M gar, Đắk Lắk   0987067080 
5  Nhà Thuốc Doanh Nghiệp Số 18   104  Hùng Vương, Tt Quảng Phú, Cư M gar, Đắk Lắk   012945608460942004664 
6  Đại Lý Thuốc Tây Vỹ Vân   Buôn Sang, 0, Cư M gar, Đắk Lắk   0963242803 
7  Quầy Thuốc  Hoàng Nam   Xã Eatar, Thị Trấn Quảng Phú, Cư M gar, Đắk Lắk   0979148876 
8  Nhà Thuốc Doanh Nghiệp Số 10   Tt  Tt Cư M Gar, , Cư M gar, Đắk Lắk   05003533659 
9  Quầy Thuốc Số 12   Tt  Tt Cưmagar, , Cư M gar, Đắk Lắk   098932654701292500787 
10  Quầy Thuốc  Thủy Phúc   Xã Ea Kuếch, , Cư M gar, Đắk Lắk   0986691791 
11  Quầy Thuốc  Hiện Thủy   , Xã Ea Kiết, Cư M gar, Đắk Lắk   0916539022 
12  Quầy Thuốc Quỳnh Mai   km 18, Cư M gar, Cư M gar, Đắk Lắk   0905474353