Cù Lao Dung

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc – Thanh Bình   2A   Triệu Nương, Tt Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng   0793.860.011 
2  Quầy Thuốc – Như Ý   900 Ấp An Thường, Tt Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng   0903.702.749 
3  Quầy Thuốc Kiều Ngoan   Ấp Chợ, Xã An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng   01695004387