Cư Kuin

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Sơn Kim   Chợ  Kim Châu, Cư Kuin, Cư Kuin, Đắk Lắk   05003639662 , 0914473679 
2  Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 09   Chợ  Trung Hòa, Cư Kuin, Cư Kuin, Đắk Lắk   05003636670 
3  Quầy Thuốc Minh Huy   Thôn 2  Quốc Lộ 27, Cư Kuin, Cư Kuin, Đắk Lắk   05006217058, 01268443199 
4  Đại Lý Thuốc Tây (Chị Hoa)   Quốc Lộ 27  Thôn Nam Hòa, Cư Kuin, Cư Kuin, Đắk Lắk   0914304624 
5  Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Quỳnh Lan   Quốc Lộ 27  Thôn Kim Châu, Cư Kuin, Cư Kuin, Đắk Lắk   05003639917 0982200300 
6  Quầy Thuốc Tuệ Nhung   Chợ   Kim Châu, Cư Kuin, Cư Kuin, Đắk Lắk   01266558583 
7  Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 19   Quốc Lộ 27, Cư Kuin, Cư Kuin, Đắk Lắk   05003656056 , 
8  Đại lý Thuốc Tây  Số 01   Thôn 1, Cư Kuin, Cư Kuin, Đắk Lắk   05003639465 
9  Quầy Thuốc Nguyễn Thị Hoa   Thôn 2,Chợ Việt Đức 4,Xã Ea Ning, , Cư Kuin, Đắk Lắk   09435945704