Cư Jút

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc  Toàn Thắng   Xã Đak Win, , Cư Jút, Đắk Nông   0933215115 
2  Quầy Thuốc Tâm Đức   Chợ Nam Dong, Nam Dong, Cư Jút, Đắk Nông   0973679656 
3  Quầy Thuốc  Cô Phượng   Eapo, , Cư Jút, Đắk Nông   0952906476 
4  Quầy Thuốc Thủy Chiều   Dak Win, Nam Dong, Cư Jút, Đắk Nông   0914552279 
5  Quầy Thuốc  Thùy Vân   Tâm Thắng, 0, Cư Jút, Đắk Nông   0981341350