Củ Chi

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Số 3   7  Đường 78, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0838922264 0989872060 
         2  Nhà thuốc Tường Vy   159  Nguyễn Văn Khạ, Khu phố 1, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0979157836 
         3  Nhà thuốc Hồng Thịnh   264 Tỉnh Lộ 15, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0837952449 0946959997 
         4  Nhà thuốc Quang Huy   300A  Hương Lộ 2, Ấp 2, Xã Vĩnh Phước An, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0904797684 
         5  Đại lý Thuốc Tây 68   292A  Hương Lộ 2, Tổ 2, Ấp 2, Xã Vĩnh Phước An, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0837965960 
         6  Nhà thuốc My Châu 5   Tổ 5  Ấp Trảng Lắm, Xã Trung Lập, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0966018889 
         7  Đại lý số 31   1404  Tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ cũ, Xã  Nhơn Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0837946353 
         8  Đại lý số 10   384  Tỉnh Lộ 8, TT Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh   01653737007 
         9  Nhà thuốc Phương Yến   77  Nguyễn Văn Ni, Tổ 1, Khu phố 6, TT Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh   01264901465 01693476977 
       10  Nhà thuốc Hiền Lương 3   244  Bầu Tre, Tô 6, Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh   01674594198 
       11  Nhà thuốc Nam Trung   100  Tỉnh Lộ 8, Tân Thạnh Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0909460266 
       12  Nhà thuốc Tùng Khanh   Tĩnh Lộ 8, Xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0978220998 
       13  Nhà thuốc Hoài Ân   942B  Tỉnh Lộ 7, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0976394354 
       14  Nhà thuốc Hòa Phú   1678  Tỉnh Lộ 8, Tổ 3, Ấp 4, Xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh   01696150125 
       15  Nhà thuốc Hữu Truyền   224  Nguyễn Văn Khạ, Tổ 10, Ấp Cây Xộp, Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh   01654746206 
       16  Nhà thuốc Yến Châu 5   14  Nguyễn Văn Ni, Tổ 1, Khu phố 6, Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh   01299009959 
       17  Nhà thuốc Minh Châu   62A  Liêu Bình Hương, Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0912695671 
       18  Nhà thuốc Vân Đầy   Số 745A,   Tỉnh Lộ 15, Ấp 6, Xã Tân Thạnh Đông,, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0983600189 
       19  Nhà thuốc Y Tâm   594   Nguyễn Văn Ni, Tổ 1, KP. 6,, Thị Trấn Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh   01684651656 
       20  Nhà thuốc 61   477 Đường Bình Mỹ, Ấp 5, Xã Bình Mỹ, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0913696168 
       21  Nhà thuốc Bảo Khang   349 Quốc lộ 22 Ấp Thượng, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0986.962.417 
       22  Nhà thuốc Lộc Phát   458 Ấp Thạnh An, Xã Thạnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0983990414 
       23  Nhà thuốc Thành Công   116A Nguyễn Văn Khạ KP7, , Củ Chi, Hồ Chí Minh   01693230639 
       24  Nhà thuốc An Hòa   1345 Tỉnh lộ 15, An Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh   01688345047 
       25  Nhà thuốc Ngọc Dung   533 Tỉnh Lộ 8, Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0902903839 
       26  Nhà thuốc Phước Thạnh   832A QL22, Ấp Phước Hưng, Xã Phước Thạnh, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0989891697 
       27  Nhà thuốc Phước Bình   78 Võ Thị Hồng, Xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0973191139 
       28  Nhà thuốc Phước Hiệp   25 Cây Trôm ,Mỹ Khánh, Xã Phước Hiệp, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0964648705 
       29  Nhà thuốc Năm Châu   225 Tỉnh lộ 15, Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0965689647 
       30  Nhà thuốc Gia Linh   271 Hương lộ 2, Ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0938121139 
       31  Nhà thuốc Viên Châu   140 Lê Minh Nhật, Ấp Trung, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh   01688738444 
       32  Nhà thuốc An Phước   578A Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh   0967526912