Chưprông

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc 33   199  Hùng Vương, , Chưprông, Gia Lai   0913843032 
2  Quầy Thuốc Kim Cúc   27  Lê Hồng Phong, , Chưprông, Gia Lai   01697698980 
3  Quầy Thuốc Thu Hương   Thôn Bản Tân Xã Iapin, , Chưprông, Gia Lai   0965509135 
4  Quầy Thuốc Trưởng Chi   Thôn 5, Xã Iapiơr, Thuộc  Ialau, , Chưprông, Gia Lai   0978581714 
5  Quầy Thuốc Quán Thìn   Thôn Hòa Hợp, , Chưprông, Gia Lai   01683708557