Chương mỹ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Nghĩa Hà,19 tổ 27 Khu Xuân Hà, TT Xuân Mai, Chương mỹ, Hà Nội Nguyễn Song Hà 0987311227
2 NT An Phúc,6 Yên Sơn, TT Chúc Sơn, Chương mỹ, Hà Nội Nguyễn Thị Thao 0988435052
3 QT Sơn Hà,61 Tổ 5 Khu Chiến Thắng, TT Xuân Mai, Chương mỹ, Hà Nội Tạ Thị Thìn 01672499561
4 QT Huyền Trang,Phú Nghĩa, Phú Nghĩa, Chương mỹ, Hà Nội Vương Huyền Trang 01699833277