Chư Sê

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Đại Lý Thu Ba   Lô 2  Lô 2 Chợ Chư Sê, , Chư Sê, Gia Lai   0593851123 
2  Nhà Thuốc Thụ Hòa   872   Hùng Vương, , Chư Sê, Gia Lai   0593851041 
3  Đại Lý Thuốc Tây Việt Hưng   450 Hùng Vương, , Chư Sê, Gia Lai   01695892929 
4  Đại Lý Thuốc Tây Quyên   784  Hùng Vương, , Chư Sê, Gia Lai   0939739629 
5  Quầy Thuốc Số 54   146 Đường 17/3, , , Chư Sê, Gia Lai   0163711677 
6  Nhà Thuốc Hồng Ân   352  Hùng Vương Chu Se, , Chư Sê, Gia Lai   0937595226 
7  Nhà Thuốc Kim Hòa   Lô 63  Chợ Chưse, , Chư Sê, Gia Lai   0123777911 
8  Nhà Thuốc Anh Huy   100  Trần Hưng Đạo, , Chư Sê, Gia Lai   01663746795