Chư Pưh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Đại Lý Thuốc Tây Lan   Chợ Chư Sê, , Chư Pưh, Gia Lai   0978.333.579